Darmowa dostawa już od 99 zł

Regulamin konkursu 16.03

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą #zostanwdomu

2. Organizatorem Konkursu jest Marko II s.c Krzysztof Wadas, Marcin Wadas

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym

https://www.facebook.com/SOX-LAND-100978634604975/?modal=admin_todo_tour w dniach 16.03 - 20.03

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowegolub opiekuna prawnego. b) nie jest pracownikiem firmy Marko II s.c

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:a) osoba biorąca udział w Konkursie musi zamieścić zdjęcie pod postem konkursowym.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest 10 par kolorowych skarpet marki TODO.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest uczestnik, wyłonieniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profiluFacebook https://www.facebook.com/SOX-LAND-100978634604975/?modal=admin_todo_tour zamieści najlepiej ocenione według komisji  zdjęcie w kolorytowych skarpetkach.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@soxland.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Marko II na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych odprzesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę Marko II s.c.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.soxland.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl